Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://dostepnemieszkanie.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu zgody jest HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 (dalej „my” lub „HRE Investments”).

Kontakt z administratorem

Wszelkie zapytania oraz decyzje związane z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

lub

  • pisemnej na adres: HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza to: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu zebrania podpisów popierających petycję, przekazania ich do odpowiednich organów publicznych, prowadzenia komunikacji z Tobą o dalszych działaniach w związku z petycją oraz publicznego udostępnienia Twojego imienia i nazwiska w związku z petycją na stronie internetowej https://dostepnemieszkanie.pl oraz na jej profilu Facebook
  • w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przedstawianiu Ci naszych projektów oraz oferty naszych produktów i usług oraz przesyłaniu Ci informacji o naszych działaniach, aktualnych i planowanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w powyższym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane w związku

W przypadku danych przetwarzanych w związku z petycją, Twoje dane będą przez nas przechowywane do momentu złożenia petycji do odpowiednich organów publicznych, po zakończeniu zbiórki podpisów, oraz przez okres kolejnych 9 (dziewięć) miesięcy, jednakże w każdym przypadku nie później, niż do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

W przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych Twoje dane będą przez nas przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W przypadku danych przetwarzanych w związku z petycją Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wpierają nas przy realizacji petycji, w tym dostawcom usług IT (w szczególności dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami danych) oraz agencji PR. Ponadto Twoje dane osobowe zostaną przekazane w związku ze złożoną petycją do odpowiednich organów publicznych.

W przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, podmiotom wpierającym nas w działaniach promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych, w tym dostawcom usług e-mail marketing, dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami danych czy też pośrednikom oferującym nasze usługi. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy kapitałowej HRE Investments.  

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami danych), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne.

W przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, w całości lub części.

Pamiętaj, że wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli ma to zastosowanie, możesz skorzystać z opcji wypisania z dokonanej subskrypcji, która dostępna jest w wiadomości e-mail, zawierającej ofertę wysyłaną na podstawie Twojej zgody. Jeżeli w przesłanej do Ciebie informacji nie ma takiego odnośnika możesz wysłać wiadomość w przedmiocie cofnięcia zgody na adres: rodo@hrett.pl. Możesz również złożyć takie oświadczenie osobiście w naszej siedzibie.

W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane.

W przypadku chęci otrzymywania dalszych informacji dotyczących oferty naszych produktów i usług oraz naszych działań, aktualnych i planowanych, konieczne będzie ponowne wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. W tym celu dokonaj ponownie zapisu za pośrednictwem formularza zgody lub skontaktuj się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka Cookies

Dla Państwa wygody strona https://dostepnemieszkanie.pl używa plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Strona https://dostepnemieszkanie.pl  wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

  • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających),
  • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika) takie jak:\
    • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
    • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których może odsyłać strona https://dostepnemieszkanie.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej zaprezentowano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.